Yhteistyö

Retkikuntamme on mukana Haltin tuotekehittelyssä, sekä testaa Retkiaitan tuotteita. Retkikunnan varusteiden osalta emme tee kompromisseja. Käyttämämme varusteet ovat testattuja alan huipputuotteita. Varusteet ovat henkivakuutuksemme.

Olemme saaneet neuvoja kokeneilta arktisten alueiden asiantuntijoilta. Kiitos tästä kuuluu aiemmille retkikunnille ja erityisesti Pata Degermanille, Kari Vainiolle, Vesa Luomalalle, Jari Nousiaiselle sekä Marko Savolalle.

Retkikunta ei saa taloudellista tukea ulkopuolisilta. Retkikunnan jäsenet maksavat kustannukset omista varoistaan.