Suunnittelun vaiheet

Retkikunnan suunnittelu käynnistettiin kesällä 2011. Gröönlannin ylittämisestä oli käyty keskusteluita jo kevään aikana, mutta ensimmäinen varsinainen kokoontuminen järjestettiin 3.8.2011. Tuolloin mukana oli vielä neljä henkilöä.

Ensimmäisessä kokoontumisessa sovittiin, että päätös osallistumisesta retkeen tuli tehdä viimeistään helmikuussa 2012. Ajankohta valittiin, koska sovimme, että kaikkien osallistujien tulee suorittaa Vaiska Vainion talvivaelluskurssi keväällä 2012.

Niin siinä sitten kävi, että kun kurssiajankohta viimein lähestyi, niin osallistujat karsiutuivat kahteen nykyiseen retkikunnan jäseneen.

Petri ja Sakari osallistuivat Vaiskan kursseille, joista saatujen oppien perusteella hankkeen suunnittelua on jatkettu edelleen.

Jo ensimmäiseen kokoukseen laadimme alustavan reittisuunnitelman ja riskikartoituksen. Reittisuunnitelmaa on täydennetty aiempien retkikuntien kokemusten perusteella.

Varustetestien tekoa jatketaan koko suunnittelujakson ajan sekä myös varsinaisen retkikunnan aikana. Varusteluottelossamme olemme käyttäneet hyväksemme myös aiempia retkikuntia sekä erityisesti Pata Degermanin apua. Yhteistyökumppaniemme Haltin ja Retkiaitan kanssa olemme kehittäneet luetteloa eteenpäin ja tehneet tarvittavia muutoksia.

Merkittävän ajan suunnittelusta ovat vieneet erilaisten viestimien valinta sekä retkikuntalupaan liittyvät paperityöt. Erityisesti SAR-vakuuttajia ei juuri ole tiedusteluistamme huolimatta. SAR-ohjelmia on useita, mutta ne eivät täytä Grönlannin itsehallintoviranomaisen vaatimuksia.

Viestinnässä käytämme satelliittipuhelinta, mutta Spot-järjestelmä herättää mielenkiintoa. Spot on kytkettävissä nykyisin tablettiin bluetooth yhteydellä ja sitä kautta on tilannekohtaisten viestin lähettämien mahdollista. Tabletti edellyttänee aurinkopanelia tai vastaavaa, joten nekin asiat ovat selvitettävä. Vaihtoehtona tabletille on älypuhelin, joka edellyttää myös varausmahdollisuutta.

Reittisuunnittelua ja logistiikkaa täydennetään jatkuvasti ennen retkikunnan lähtöpäivämäärää. Rannikkoalueiden osalta tulemme noudattamaan hyvinkin tarkkaa koordinaatistoa.