Railot

Railot ovat erityinen riski mannerjäätikön reuna-alueilla sekä nunatakkien läheisyydessä. Railot voivat olla näkyvissä tai lumisiltojen peittämiä. Osana harjoittelua tutustumme jäätikkötaitoihin ja railopelastautumiseen. Mukanamme on asialliset jäätikkövarusteet.

Jääkarhut

Jääkarhuriski on pieni, mutta olemassa. Ensisijaisesti riski voi toteutua rannikon läheisyydessä. Olemme varautuneet riskiin karkoittein sekä ottamalla mukaan tarvittavan aseistuksen.

Piteraq

Piteraq on ennakkoon eniten huolta aiheuttava riski. Katabaattiset tuulet voivat saavuttaa jopa 80 metrin sekuntinopeuden. Vertailuksi voidaan todeta, että vapaassa pudotuksessa ihminen saavuttaa 55 metrin sekuntinopeuden. Yhdessä pakkasen kanssa vaikutus ihmiseen voi olla erittäin vaarallinen. Pyrimme reittivalinnallamme, sekä ajoituksellamme vähentämään tätä riskiä. Suojautuminen tällaisessa tilanteessa edellyttää luotettavia varusteita. Panostamme yhdessä Haltin kanssa varusteiden kehittämiseen. Tärkein varuste tässä mielessä on teltta. Merkkinoiden tuuliturvallisin teltta eri testeissä on ollut Halti Antarctica 3. Tarkoituksemme on kehittää telttaa edelleen arktisen hiihtovaelluksen näkökulmasta.

Onnettomuudet

Onnettomuuksia sattuu aina. Pieni vähäpätöinen virhe voi johtaa toiseen ja niin edelleen. Vakavat onnettomuudet keskeyttäisivät retkikuntamme ja johtaisivat evakuointiin. Olemme kartoittaneet näitä riskejä ja pyrkineet minimoimaan niiden todennäköisyyttä, sekä harjoittelemaan toimintamallejamme. Ensiaputaitoja olemme harjoitelleet Punaisen Ristin koulutuksissa sekä meille erityisesti suunnitellulla "ompelukurssilla".

Matkan eteneminen

Matkan etenemistä voitte seurata kartalta tältä sivulta. Tällä sivulla julkistetaan kartta matkan alkaessa. Käytämme Spottia, joten sateliitti välittää karttapohjalle kulloisenkin sijaintimme.


Suunnitelma kartalla

Suunnitelmamme vastaa 2010 Ultima Thule-retkikunnan reittiä. Kiitos heille tästä kartasta.

Etenemisen seurantaa varten tulemme julkaisemaan uuden kartan, josta selviää kulloinenkin sijaintimme.

Route Map Finnish Team 2013 ICC

Route Map Finnish Team 2013 ICC